<% ' Response.Buffer=False Response.ExpiresAbsolute = #1980-01-01# Response.AddHeader "pragma", "no-cache" Response.AddHeader "cache-control", "no-cache" Response.AddHeader "cache-control", "no-store" Response.CacheControl = "Private" %> Andre hjemmesider
Hjemmesider med relationer til slægten
Slægten Bech Om Anders Jensen Bech
Anders Jensen Bech Om Anders Jensen Bech
Anders Jensen Bech Folk og huse i Torsted sogn  (Anders J. B. findes registreret her)
Anders Jensen Bech Fra DIS-DANMARK - forum om bl.a. Anders J. B.
Kirstine Bech Søster til Karen Bech
Anders Bech Bror til Karen Bech  (findes på oversigt, og der gættes på at det er broderen til Karen Bech)
Peder Madsen Karen Bechs søn
Gyldenstierne Aner til slægten
Gyldenstjerne Aner til slægten